ตัวอย่างผลงานของเรา

ตัวอย่างงานซ่อม ผลงานของเรา

แมคบุ๊คที่มีอาการ แถบรุ้งที่ด้านล่างจอคือสาเหตุจอเสียครับ ทางร้านรับเปลี่ยนจอด้วยน่ะครับ

ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สามารถวางเครื่องไว้ที่นี้ได้เลยครับ